اصفهان، میدان خواجه عمید، ساختمان قائم، واحد۱۳

۰۹۱۳۳۰۷۵۶۵۰

تماس با ما

هولدینگ رایکا پیشرو در ارائه خدمات فنی مهندسی کشور

شماره تماس

031-32314944

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان خواجه عمید، ساختمان قائم، طبقه پنجم، واحد سیزده

info@raikaholding.com

فرم ارتباط مستقیم با ما